http://911.lege.net/Tio_ar_av_konspiration/kommentarer/Utvalda kommentarer till Tio år av konspiration

av Leif Erlingsson  Efter att ha studerat den forskning som Dr. Judy Wood har gjort i några år, och nu senast läst hennes oerhört gedigna vetenskapliga men ändå lättillgängliga arbete[*] så kan jag med bevis i ryggen säga att det är omöjligt att vare sig sprängämnen eller atombomber raserade tornen.  I själva verket är det omöjligt att tornen ens rasade, för då skulle hela nedre Manhattan och New Yorks tunnelbanesystem ha översvämmats!

  *:  Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  --  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11".  Notera evidence = bevis bortom rimligt tvivel.  För det är vad hon har åstadkommit.  ( Bokenhttp://wheredidthetowersgo.com/buy/ )

  Hade byggnaderna alltså rasat ens av sig själva så skulle den "balja" som är byggd under och runt dem spräckts, och hela nedre Manhattan och tunnelbanesystemet i New York översvämmats.  Så skedde ej.  Bara av den anledningen vet vi att de varken rasade själva eller sprängdes.  Bekräftas även seismiskt, bara 8 sekunders signal från den ena av de två tornen.  Och av att den seismiska amplituden var som en fis i jämförelse med vad den skulle ha varit om tornen verkligen rasade.  Huvudsakligen rasade alltså inte tornen.  De upplöstes nämligen!  (Medan de föll.)

  Hennes bok är som man säger irrefutable, den går inte att motbevisa, för hon följer strikt bevisen.  Hur tornen huvudsakligen försvann i damm (inte rasade, t.o.m. WTC 7 var i stort sett redan bara ett skal sekunderna innan fasaden rasade, vilket Wood visar) är här lett i bevis.

  Med Woods bevisföring är inte problemet att visa vad som har hänt, utan problemet är psykologiskt, hur ska människor kunna ta till sig något som har gjorts med vetenskap och metoder som vi inte ens tror kan existera?  Man har alltså använt rejält ordentligt hemligstämplad teknologi.  En uppfinnare som sedan sjuttiotalet experimenterat med denna vetenskap och teknologi utifrån ännu tidigare arbeten har upprepade gånger studerats av dessa hemliga.

  En forskare har alltså helt strikt vetenskapligt och på ett sätt som inte går att vetenskapligt förkasta BEVISAT vad som har hänt.  Men PsyOPen bygger på att vi inte kan ta detta till oss!

  Det är djävulskt listigt.  Riktigt djävulskt.

  Alla som hävdar någon av konspirationsteorierna -- kom ihåg, Woods arbete är ingen konspirationsteori -- alla som alltså hävdar någon av konspirationsteorierna, inklusive den officiella, är rökta!  Alla kan demaskeras.  Men inte Dr. Judy Wood.  Mot henne fungerar endast att säga "dä, dä, för du är ju så dum!"  Men inte rationella argument.

  Se även min artikel om denna PsyOP, "Tio år av konspiration"  Finns även här på bloggen:  "10 år av konspiration" .


  Några ytterligare observationer:

  Från svar på Sourze:  Nu var det ju en hel del just bilar som blev "toast" denna dag fast de var längre bort än WTC-7.  Men om det nödvändigtvis ska ha skett på en annan dag än just den 11 september 2001 så har du ju dels kallsmältning av metall som även ryska forskare rapporteras ha laborerat med samt leviterande kanonkulor och diverse sammanfogningar av udda materialkonfigurationer i John Hutchisons labb - sånt som i naturen annars bara setts i samband med orkaner.  Rekommenderar kapitel 17 i Woods bok, "The Tesla-Hutchinson Effect" där tabell 15 listar 22 karakteristika som är gemensamma för the Hutchinson Effect och återstoderna av WTC.  Som hon skriver, detta är ingen ny teknologi utan en gammal som John Hutchison återupptäckt och utvecklat efter att han år 1979 upptäckte denna uppsättning fenomen medan han försökte studera Nicola Teslas longitudnella vågor samt andras arbeten, såsom Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe och Martin L. Perl.

  Allvarligt talat, kan du föreställa dig att det finns hemligstämplade kunskaper?  Om du kan föreställa dig det, kan du föreställa dig att en person som aldrig har skrivit på någon överenskommelse om att hålla sådana hemligheter själv kan råka återupptäcka hemligheterna?  Och om du även kan föreställa dig det, kan du föreställa dig att han eller hon då inte kan patentera sin upptäckt?  Det går t.ex. inte i USA att patentera maskiner med en verkningsgrad över ett visst procenttal.  Samtidigt som det finns över 5000 hemligstämplade patent.  Antagligen vill man inte ha alltför många dubblett-patent bland de hemliga...  Och till sist, kan du föreställa dig att Ny Teknik själva varit med och studerat en annan s.k. fri energi teknologi, och skrivit en artikelserie om det?  Det sista tycker jag själv är det mest fantastiska i alltihop.  För det tyder på att hemlighetsfanatismen inte längre är så fast.  (Ny Teknik skriver om vad som rimligen är låg-energi nukleära reaktioner, LENR, även kallade kemiskt stöttade nukleära reaktioner, CANR:  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3263996.ecehttp://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3264361.ecehttp://www.nyteknik.se/taggar/?tag=Cold+Fusion .)

  Jag tror det föreligger ett missförstånd om innebörden i begreppet "Fri Energi".  Det är ett populärbegrepp som innebär att energin är tillgänglig varifrån som helst i universum.  Men ingen har påstått att den uppstår ur ingenting.  Däremot är som diskussionerna om mörk energi och materia etc visar åsikterna om vad som är ingenting högst varierande.  Det är självklart så att så kallad fri energi ingår i ett större system, där vi med nuvarande förståelse inte förmår uppfatta hela systemet.  Därför ter det sig som "magi", men det beror alltså bara på att vi bara ser delar av detta system.  Det är i perception vi brister, helt enkelt.  Däremot har du förstås rätt i att detta ämne anknyter till "själva skapelseberättelsen".  Iallafall den fysiska.  Läs härvid t.ex. den engelska uppfinnaren med många patent inom energi Ph.D. Harold Aspden, "CREATION - The Physical Truth".  Det är en teori byggd på experiment om hur materia blir till ur etern.  Och därmed även teorin bakom hans egen fri energi uppfinning, som han faktiskt har patent på.

  Tesla labbade med longitudnella vågor varmed han i praktiska experiment över långa avstånd överförde energi till energiförbrukare.  Och med resonans, höga spänningar och höga frekvenser.  Alla vanliga komponenter i så kallad fri energi forskning.  Om man som Tesla labbade med att utan förluster och oavsett avstånd överföra energi, då finns inga brister för universum är ju fullt av energi vare sig vi vill låtsas om etern eller inte.  Tesla skissade på detta i många av hans publikationer.  Några axplock från http://tesla-coil-builder.com/known_tesla_publications.htm :
  100.  "Tremendous New Power Soon to be Unleashed", by Carol Bird for Kansas City Journal-Post (Sep 10, 1933) http://tesla-coil-builder.com/Articles/sep_10_1933.htm
  101.  "Tesla Harness Cosmic Energy", Philadelphia Public Ledger (Nov 2, 1933) http://tesla-coil-builder.com/Articles/nov_2_1933.htm
  108.  "Tesla On Power Development and Future Marvels," New York World Telegram (Jul 24, 1934) http://tesla-coil-builder.com/Articles/jul_24_1934.htm


  Jag uppfattar i dag 3D materia som ett slags interferens- och stående våg- fenomen, som en effekt från den mer verkliga verkligheten men den verklighet vi inte kan uppfatta eftersom våra sinnesorgan också är skapade av dessa interferens- och stående våg- fenomen.  Redan E. T. Whittaker i Cambridge var i sina papper 1903 och 1904 detta på spåren, och T. E. Bearden har sedan några årtionden i olika Intelligence Briefings för den amerikanska militären och i böcker som "Fer-de-Lance" (1:a utgåvan 1986) och i olika papper såsom denna artikel (länk!) baserad just på E. T. Whittakers båda papper om att direkt jobba med den mer verkliga verkligheten, med "the ambient potential of the vacuum", samt i böcker som "Gravitobiology" (1991), en bok jag gjort en slags synopsis av på min engelska blogg 2009-04-05: http://leiferlingsson.lege.net/2009/04/05/all-is-one/ ,  visat hur man alltså kan jobba ingenjörsmässigt med den mer verkliga verkligheten, ur vilken vår uppfattade verklighet är en projektion.

  Alltså visste USA när man på Manhattan såg spår av interferens i mönstren för hur bilar och annat på olika gator i kvarteren kring WTC skadats eller inte alls skadats det Dr. Judy Wood som den expert på optiska metoder för att forska på spänningar i material hon är också uppfattat, att det rör sig om ett interferensfenomen.  Detta säger sunt förnuft.  Sunt förnuft säger också att Thomas E. Bearden förstår detta, och det faktum att han inte har kommenterat det säger att han han är belagd med munkavle, att detta är en amerikansk statshemlighet.  Det behövs inget geni för att räkna ut detta.  Definitivt att de regeringar USA litar på förstår detta.

  Men du och jag måste ju inte spela med i elakt spel.  Vi kan kalla en spade för en spade, och en förtryckare för en förtryckare, och vi kan se att USA rimligen befinner sig i en utpressarsituation.  Och vi kan fundera på hur detta relaterar till den nivå som spelar schack med länder, se min kommentar om vad Michael Delavante visar genom Lord Curzon citatet från 1898 nedan.

  Den som ser får leva!

  Nästan alla människor är inspärrade i mentala fängelser, de enda fängelser som kan hålla våra andar fångna.  Jag håller på att bryta mig ut ur mitt fängelse!


  Michael Delavante visar genom Lord Curzon citatet från 1898 "Jag erkänner att länder är spelpjäser på ett schackbräde på vilket ett spel om världsdominans utspelar sig" vad som egentligen pågår, och därmed vad vi måste lära oss för att bli seende.  Nämligen att genomskåda alla förvillare, av vilka det vimlar av i alla sammanhang.  Pia I efterfrågade nyligen en kurs för att förstå vad som pågår.  Sourze är fullt av utbildningsmaterial i vad som pågår, inte minst Delavantes artiklar, men Sourze är ännu mer fullt av förvillare som försöker få oss att inte se det som är rakt framför våra ögon.  Spelarna i Lord Curzons schackparti måste förresten med naturnödvändighet ha tillgång till underrättelser som vi andra kanske inte ens förstår vitsen med.  Så de måste ha underrättelsetjänster.  Folk i dessa måste förstås förstå en del av vad som verkligen pågår, och ha intresse av att - oavsett hur perverterat - dryfta kring det.  Själv tror jag det är därför det finns diskussionsforum av typ "Above Top Secret", "Godlike Productions", etc.  Spelarnas medhjälpares perversion tror jag alltså är orsak till mycket av konstigheterna på nätet, men bakom allt detta finns sanning.  Bara vi förmår se den.  Och bara vi förmår se förbi förvillarnas trick.

  Professor Peter Dale Scott talar om "deep events" som berör stora mäktiga men dolda inflytanden med makt att påverka historien och han talar om vikten av att göra jämförande analyser av sådana deep events såsom del av en pågående dold underliggande grundval i så kallade utvecklade samhällen.  Och om behovet av att diskutera frågan huruvida nyckel-deep events har med varandra att göra.  Jag har tidigare berört detta här på Sourze, som på denna länk ang. säkerhetstjänster och terrorism.

  Efter att jag skrev ovanstående läste jag Delavantes artikel på nytt, och skrev:

  Från Michael Delavantes artikel:
  Elitens egen historiker professor Carroll Quigley, skrev brutalt ärligt om dem i "Tragedy & Hope" och "The Anglo-American Establishment" och avslöjade att mötet 1891 stakade ut detaljerna för det hemliga sällskapet som kom överens om att det skulle finnas en inre cirkel kallad "De utvaldas sällskap" och en yttre cirkel kallad "Medhjälparnas organisation".  Målen skulle uppnås via hemliga politiska, ekonomiska influenser bakom kulisserna samt kontroll av media, utbildning & propagandainstitutioner.
  Jämför min fundering ovan ang. Spelarnas medhjälpares perversioner såsom orsak till mycket av konstigheterna på nätet.  Det var en vecka sedan jag läste Delavantes artikel första gången, och det var inte förrän jag nyss läste den en andra gång som jag insåg att han där faktiskt tar upp medhjälparna.

  Vidare från Michael Delavantes artikel:
  1907 så mötte den amerikanske diplomaten Henry White det konservativa partiets ledare Balfour, (Rhodes sällskap), i England för att diskutera Tyskland.  White chockades då Balfour förklarade nödvändigheten av att provocera fram ett krig mot Tyskland och utbrast:  "Ni är en storsint man privat, hur kan ni överhuvudtaget överväga något så politiskt omoraliskt som att provocera fram krig mot ett harmlöst land?  Vill ni konkurrera så jobba hårdare".
  Högst densamme [Arthur James] Lord Balfour var i allra högsta grad (tillsammans med Lionel Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild, Baron de Rothschild, som Lord Balfour i det (ö)kända brevet dem emellan benämner "Dear Lord Rothschild") inblandad i skapandet av den statsliknande bildning som i dag kallas Israel.  Första världskriget tycks härvid ha varit ett "nödvändigt" steg på vägen.

  Våga bli seende!  Den som ser får leva!


  Natten mellan den tredje och fjärde oktober gjordes ett allvarligt försök till sabotage av sourze-diskussionerna av personer som skrev i andra debattörers namn.  Därför la jag på kvällen den fjärde oktober in dessa kommentarer där:

  Vad är det sabotörer INTE vill att vi funderar på?
  Kanske det Michael Delavante visade nyligen i "En liten guide till hur världen styrs" genom Lord Curzon citatet från 1898 "Jag erkänner att länder är spelpjäser på ett schackbräde på vilket ett spel om världsdominans utspelar sig".  Eller det jag skrev strax efter, i samma tråd [länk] .  Alltså hur Lionel Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild, var inblandad i skapandet av den statsliknande bildning som i dag kallas Israel och hur första världskriget härvid tycks ha varit ett "nödvändigt" steg på vägen.  Eller hur husen Rothschild och Rockefeller ihop en gång i världen hade sina underhuggare sovjetkommunisterna [se fotnot] att förstöra världens rikaste oljefält, de i Baku  http://texemarrs.com/082010/baku_oil_fields.htm .  För att minska tillgången på energi och därmed driva upp priset.

  Fotnot:  Samma krafter är fortfarande underhuggare i kampen för att undanhålla mänskligheten energi, som uttrycks t.ex. av Rasmus Fleischer i Aftonbladet 9 augusti där han skriver "en brokig konspirationsteoretisk miljö, präglad av en viss typ av amerikansk högerpopulism korsat med fascination för alternativ teknik och ekonomi, men också med stort utrymme för ohöljd antisemitism".  [länk]Notera "fascination för alternativ teknik och ekonomi".  Som givetvis kopplas ihop med allt-i-allo-vapnet mot allt vad mänsklig frigörelse heter, "antisemitism".  Länken går till Rasmus Fleischers egen blogg.  Han citerar sig själv.  Han är antagligen inte medveten om vad han är ett verktyg för för sorts krafter.


  Vi ska inte fundera på att energi undanhålls världen...
  • Tesla vetenskap marginaliserad
  • "Fri Energi" (låg-energi nukleära reaktioner är bevisade!) marginaliserad & förlöjligad så länge
  • Antigravitation nedtystad & av allt att döma förpassad till den hemligstämplade sektorn
  • Allt med UFO förlöjligat & marginaliserat i 50 år samtidigt som det av allt att döma också är förpassat till den hemligstämplade sektorn, p.g.a. antigravitation, tidskopplingen, etc.

  PS:  Ny Teknik skriver om vad som rimligen är låg-energi nukleära reaktioner, LENR, även kallade kemiskt stöttade nukleära reaktioner, CANR:


  Glöm nu inte att "fascination för alternativ teknik och ekonomi" är lika illa, enligt de krafter som använder "antisemitismen som politiskt vapen".  Dessa krafters identitet börjar bli väldigt synlig, nu.  (Läs:  "By the banksters Paid for Rothschild Zionism")

  Vad behövs det för att vi som mänsklighet ska ha det riktigt riktigt bra?
  På länken http://thrivemovement.com/ finns en treminuters trailer -- se den!


  THRIVE:  What on Earth Will It Take?  A Documentary

  The Global Premiere 11.11.11  SYNOPSIS


  THRIVE is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives.  Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future.


  INTERVIEWS in THRIVE


  Duane Elgin, Nassim Haramein, Steven Greer, Jack Kasher, Daniel Sheehan, Adam Trombly, Brian O'Leary, Vandana Shiva, John Gatto, John Robbins, Deepak Chopra, David Icke, Catherine Austin Fitts, G. Edward Griffin, Bill Still, John Perkins, Paul Hawken, Aqeela Sherrills, Evon Peter, Angel Kyodo Williams, Elisabet Sahtouris, Amy Goodman, and Barbara Marx Hubbard.


  http://thrivemovement.com/


  Vi lever i världshistoriens mest spännande och omvälvande tid, och jag är helt vaken.  Jag tycker synd om de som sover.


Sidan skapad 2011-10-06 06:54:39